(1)
Kopiczko, T. Trudności Komunikacyjne zagrożeniem Dla Wychowania Religijnego W Rodzinie. Zarys Problematyki. sk 2021, 16, 57-74.