Osial, W. (2023). KATECHEZA GŁOSZENIEM JEZUSA – PRAWDY. Studia Katechetyczne, 19, 161–173. https://doi.org/10.21697/sk.2023.19.8