Kopiczko, T. (2021). Trudności komunikacyjne zagrożeniem dla wychowania religijnego w rodzinie. Zarys problematyki. Studia Katechetyczne, 16, 57–74. https://doi.org/10.21697/sk.2020.16.4