Mierzejewska, J. A. (2021). Katecheza świętych, czyli o tym, jak Karol de Foucauld uczył religii. Studia Katechetyczne, 95–112. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sk/article/view/9206