Osial, W. (2022). DIRECTORIUM CATECHISTICUM GENERALE I DYREKTORIUM OGÓLNE O KATECHIZACJI – GENEZA DOKUMENTÓW, ZAŁOŻENIA I WPŁYW NA KATECHEZĘ KOŚCIOŁA. Studia Katechetyczne, 17, 11–29. https://doi.org/10.21697/sk.2021.17.1