Osial, Wojciech. 2023. „KATECHEZA GŁOSZENIEM JEZUSA – PRAWDY”. Studia Katechetyczne 19 (grudzień):161-73. https://doi.org/10.21697/sk.2023.19.8.