Kopiczko, Tomasz. 2021. „Trudności Komunikacyjne zagrożeniem Dla Wychowania Religijnego W Rodzinie. Zarys Problematyki”. Studia Katechetyczne 16 (październik):57-74. https://doi.org/10.21697/sk.2020.16.4.