Osial, Wojciech. 2022. „DIRECTORIUM CATECHISTICUM GENERALE I DYREKTORIUM OGÓLNE O KATECHIZACJI – GENEZA DOKUMENTÓW, ZAŁOŻENIA I WPŁYW NA KATECHEZĘ KOŚCIOŁA”. Studia Katechetyczne 17 (luty):11-29. https://doi.org/10.21697/sk.2021.17.1.