Osial, W. (2023) „KATECHEZA GŁOSZENIEM JEZUSA – PRAWDY”, Studia Katechetyczne, 19, s. 161–173. doi: 10.21697/sk.2023.19.8.