Kopiczko, T. (2021) „Trudności komunikacyjne zagrożeniem dla wychowania religijnego w rodzinie. Zarys problematyki”, Studia Katechetyczne, 16, s. 57–74. doi: 10.21697/sk.2020.16.4.