Osial, W. (2022) „DIRECTORIUM CATECHISTICUM GENERALE I DYREKTORIUM OGÓLNE O KATECHIZACJI – GENEZA DOKUMENTÓW, ZAŁOŻENIA I WPŁYW NA KATECHEZĘ KOŚCIOŁA”, Studia Katechetyczne, 17, s. 11–29. doi: 10.21697/sk.2021.17.1.