[1]
W. Osial, „KATECHEZA GŁOSZENIEM JEZUSA – PRAWDY”, sk, t. 19, s. 161–173, grudz. 2023.