[1]
W. Osial, „DIRECTORIUM CATECHISTICUM GENERALE I DYREKTORIUM OGÓLNE O KATECHIZACJI – GENEZA DOKUMENTÓW, ZAŁOŻENIA I WPŁYW NA KATECHEZĘ KOŚCIOŁA”, sk, t. 17, s. 11–29, luty 2022.