Osial, W. „KATECHEZA GŁOSZENIEM JEZUSA – PRAWDY”. Studia Katechetyczne, t. 19, grudzień 2023, s. 161-73, doi:10.21697/sk.2023.19.8.