Kopiczko, T. „Trudności Komunikacyjne zagrożeniem Dla Wychowania Religijnego W Rodzinie. Zarys Problematyki”. Studia Katechetyczne, t. 16, październik 2021, s. 57-74, doi:10.21697/sk.2020.16.4.