Osial, W. „DIRECTORIUM CATECHISTICUM GENERALE I DYREKTORIUM OGÓLNE O KATECHIZACJI – GENEZA DOKUMENTÓW, ZAŁOŻENIA I WPŁYW NA KATECHEZĘ KOŚCIOŁA”. Studia Katechetyczne, t. 17, luty 2022, s. 11-29, doi:10.21697/sk.2021.17.1.