Kopiczko, Tomasz. „Trudności Komunikacyjne zagrożeniem Dla Wychowania Religijnego W Rodzinie. Zarys Problematyki”. Studia Katechetyczne 16 (październik 26, 2021): 57–74. Udostępniono kwiecień 24, 2024. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sk/article/view/9191.