Historia czasopisma

„Studia nad Rodziną” wydawane są od 1997 roku jako półrocznik Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Studiów nad Rodziną UKSW jest jednostką naukową, która od 1975 roku (wcześniej jako Instytut Studiów nad Rodziną) prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki rodzinnej. W ośrodku tym został wypracowany interdyscyplinarny system nauk o rodzinie będący pionierskim pomysłem w dziedzinie nauki. Od 2016 r. czasopismo stało się kwartalnikiem.