[1]
HARASIM, W. 2015. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA WOBEC WOLNEGO RYNKU I PLURALIZMU MEDIÓW, RED. DARIUSZ TUŁOWIECKI, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, KRAKÓW 2014, 145 S. Studia nad Rodziną. 19, 2(37) (wrz. 2015), 350-356. DOI:https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.22.