(1)
CEGLAREK, R. MIEJSCE I ROLA LUDZI STARSZYCH W RODZINIE W NAUCZANIU PAPIESKIM W XXI WIEKU. sr 2015, 19, 49-65.