(1)
KOZIEJ, B. W. CZŁOWIEK JAKO DAR DLA DRUGIEGO W MYŚLI TADEUSZA STYCZNIA. sr 2015, 19, 89-119.