(1)
Bassa, B. Fizjologiczne Procesy Starzenia Się Kobiety I mężczyzny a płodność. sr 2021, 22, 99-108.