(1)
Przybysz-Zaremba, M. Rodzina Z Problemem Alkoholowym – Studium Przypadku. W Kierunku Pomocy I Wsparcia. sr 2021, 22, 91-105.