KOZIEJ, B. W. (2015). CZŁOWIEK JAKO DAR DLA DRUGIEGO W MYŚLI TADEUSZA STYCZNIA. Studia Nad Rodziną, 19(2(37), 89-119. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.05