HARASIM, W. (2015). WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA WOBEC WOLNEGO RYNKU I PLURALIZMU MEDIÓW, RED. DARIUSZ TUŁOWIECKI, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, KRAKÓW 2014, 145 S. Studia Nad Rodziną, 19(2(37), 350-356. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.22