Bassa, B. (2021). Fizjologiczne procesy starzenia się kobiety i mężczyzny a płodność. Studia Nad Rodziną, 22(3(48), 99–108. https://doi.org/10.21697/snr.2018.48.3.07