Winny, Łukasz. (1). Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz rodziny w latach 2010-2015. Studia Nad Rodziną, 22(1(46), 21-33. https://doi.org/10.21697/snr.2018.46.1.03