Ozorowski, M. (1). Historia i prezentacja Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie (2010-2020). Studia Nad Rodziną, 24(1-2(55-56), 11-21. https://doi.org/10.21697/snr.2020.55-56.1-2.2