CEGLAREK, Roman. 2015. „MIEJSCE I ROLA LUDZI STARSZYCH W RODZINIE W NAUCZANIU PAPIESKIM W XXI WIEKU”. Studia Nad Rodziną 19 (2(37), 49-65. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.03.