KOZIEJ, Bartłomiej Wiktor. 2015. „CZŁOWIEK JAKO DAR DLA DRUGIEGO W MYŚLI TADEUSZA STYCZNIA”. Studia Nad Rodziną 19 (2(37), 89-119. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.05.