HARASIM, Wiesław. 2015. „WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA WOBEC WOLNEGO RYNKU I PLURALIZMU MEDIÓW, RED. DARIUSZ TUŁOWIECKI, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, KRAKÓW 2014, 145 S.”. Studia Nad Rodziną 19 (2(37), 350-56. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.22.