Bassa, Bożena. 2021. „Fizjologiczne Procesy Starzenia Się Kobiety I mężczyzny a płodność”. Studia Nad Rodziną 22 (3(48):99-108. https://doi.org/10.21697/snr.2018.48.3.07.