Ozorowski, Mieczysław. 1. „Historia I Prezentacja Wydziału Studiów Nad Rodziną UKSW W Warszawie (2010-2020)”. Studia Nad Rodziną 24 (1-2(55-56), 11-21. https://doi.org/10.21697/snr.2020.55-56.1-2.2.