CEGLAREK, R. (2015) „MIEJSCE I ROLA LUDZI STARSZYCH W RODZINIE W NAUCZANIU PAPIESKIM W XXI WIEKU”, Studia nad Rodziną, 19(2(37), s. 49-65. doi: 10.21697/snr.2015.37.2.03.