KOZIEJ, B. W. (2015) „CZŁOWIEK JAKO DAR DLA DRUGIEGO W MYŚLI TADEUSZA STYCZNIA”, Studia nad Rodziną, 19(2(37), s. 89-119. doi: 10.21697/snr.2015.37.2.05.