HARASIM, W. (2015) „WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA WOBEC WOLNEGO RYNKU I PLURALIZMU MEDIÓW, RED. DARIUSZ TUŁOWIECKI, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, KRAKÓW 2014, 145 S.”, Studia nad Rodziną, 19(2(37), s. 350-356. doi: 10.21697/snr.2015.37.2.22.