Bassa, B. (2021) „Fizjologiczne procesy starzenia się kobiety i mężczyzny a płodność”, Studia nad Rodziną, 22(3(48), s. 99–108. doi: 10.21697/snr.2018.48.3.07.