Przybysz-Zaremba, M. (2021) „Rodzina z problemem alkoholowym – studium przypadku. W kierunku pomocy i wsparcia ”, Studia nad Rodziną, 22(2(47), s. 91–105. doi: 10.21697/snr.2018.47.2.05.