Ozorowski, M. (1) „Historia i prezentacja Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie (2010-2020)”, Studia nad Rodziną, 24(1-2(55-56), s. 11-21. doi: 10.21697/snr.2020.55-56.1-2.2.