[1]
R. CEGLAREK, „MIEJSCE I ROLA LUDZI STARSZYCH W RODZINIE W NAUCZANIU PAPIESKIM W XXI WIEKU”, sr, t. 19, nr 2(37), s. 49-65, wrz. 2015.