[1]
W. HARASIM, „WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA WOBEC WOLNEGO RYNKU I PLURALIZMU MEDIÓW, RED. DARIUSZ TUŁOWIECKI, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, KRAKÓW 2014, 145 S.”, sr, t. 19, nr 2(37), s. 350-356, wrz. 2015.