CEGLAREK, R. „MIEJSCE I ROLA LUDZI STARSZYCH W RODZINIE W NAUCZANIU PAPIESKIM W XXI WIEKU”. Studia Nad Rodziną, T. 19, nr 2(37), wrzesień 2015, s. 49-65, doi:10.21697/snr.2015.37.2.03.