KOZIEJ, B. W. „CZŁOWIEK JAKO DAR DLA DRUGIEGO W MYŚLI TADEUSZA STYCZNIA”. Studia Nad Rodziną, T. 19, nr 2(37), wrzesień 2015, s. 89-119, doi:10.21697/snr.2015.37.2.05.