HARASIM, W. „WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA WOBEC WOLNEGO RYNKU I PLURALIZMU MEDIÓW, RED. DARIUSZ TUŁOWIECKI, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, KRAKÓW 2014, 145 S.”. Studia Nad Rodziną, T. 19, nr 2(37), wrzesień 2015, s. 350-6, doi:10.21697/snr.2015.37.2.22.