Bassa, B. „Fizjologiczne Procesy Starzenia Się Kobiety I mężczyzny a płodność”. Studia Nad Rodziną, t. 22, nr 3(48), maj 2021, s. 99-108, doi:10.21697/snr.2018.48.3.07.