Przybysz-Zaremba, M. „Rodzina Z Problemem Alkoholowym – Studium Przypadku. W Kierunku Pomocy I Wsparcia”. Studia Nad Rodziną, t. 22, nr 2(47), maj 2021, s. 91-105, doi:10.21697/snr.2018.47.2.05.