CEGLAREK, Roman. „MIEJSCE I ROLA LUDZI STARSZYCH W RODZINIE W NAUCZANIU PAPIESKIM W XXI WIEKU”. Studia nad Rodziną 19, no. 2(37) (wrzesień 20, 2015): 49-65. Udostępniono wrzesień 24, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/snr/article/view/189.