KOZIEJ, Bartłomiej Wiktor. „CZŁOWIEK JAKO DAR DLA DRUGIEGO W MYŚLI TADEUSZA STYCZNIA”. Studia nad Rodziną 19, no. 2(37) (wrzesień 20, 2015): 89-119. Udostępniono wrzesień 23, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/snr/article/view/198.