Przybysz-Zaremba, Małgorzata. „Rodzina Z Problemem Alkoholowym – Studium Przypadku. W Kierunku Pomocy I Wsparcia”. Studia nad Rodziną 22, no. 2(47) (maj 16, 2021): 91–105. Udostępniono kwiecień 22, 2024. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/snr/article/view/8683.