Autor - szczegóły

REGULSKA, Agnieszka

  • Vol 37, Nr 2 (2015) - Artykuły
    PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ W POLSCE
    Abstrakt
  • Vol 37, Nr 2 (2015) - Recenzje
    SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. „WSPARCIE RODZINY W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ JAKO ZADANIE I POWINNOŚĆ”, UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, 18 LISTOPADA 2015 ROKU.
    Szczegóły  PDF